Dalat Hasfarm

Bạn không có sản phẩm trong giỏ hàng

Tổng cộng: 0 ₫

gọi cho chúng tôi

(028) 38 333 000

giờ giao hoa

7.00 am - 7.00 pm

Hướng Dương Khai Trương

650.000 ₫
Sản phẩm gồm: - Hoa hướng dương: 10 cành - Cúc hướng dương: 2 bó - Sống đời cành: 1 bó - Foam: 1 viên - Giỏ mây nhập: 1 cái

Hoa xin lỗi-Dưới Ánh Trăng

830.000 ₫
Sản phẩm gồm: - Sống Đời trắng – 15 cành - Cẩm Chướng nhánh vàng– 10 cành - Lá bạc lớn - 1 bó - Bình nhập màu xanh: 1 cái - Foam cắm hoa