Chậu Sứ Cây Lan Ý 064
400.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Đế Vương 027
200.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Đế Vương 026
200.000đ/Chậu
Chậu Sứ Bàng Singapore 025
200.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Đa Búp Đỏ 029
200.000đ/Chậu
Chậu Cây Xanh - Sen đá - Green
36.000đ/Chậu
Chậu Cây Xanh - Lan Ý
70.000đ/Chậu
Chậu Cây Dương xỉ Mini - Green
36.000đ/Chậu
Chậu Cây Dương xỉ Mini - Green
36.000đ/Chậu