Chính sách mua nhiều

Ngoài chính sách bán lẻ cho người tiêu dùng, Dalat Hasfarm Flower Shop còn có chính sách ưu đãi cho các khách hàng thường xuyên mua nhiều, số lượng lớn theo từng khu vực và điều kiện cụ thể

Khách hàng vui lòng liên hệ Facebook Dalat Hasfarm m.me/dalathasfarmonline để được nhân viên tư vấn trao đổi thông tin và chính sách cụ thể hoặc Hotline 1800 1143