Lá Dương Xỉ-Leather Fern Leaf

Công ty có các loại lá như dương xỉ, lá nguyệt quế, lá chanh, lá dong,… Hầu hết các loại lá được trồng trong nhà và phải mất thời gian trên 2 năm mới thu hoạch sản phẩm. DƯƠNG XỈ Lá được đóng gói thành bó 20 cành. Độ bền: từ 2-3 tuần

Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)


SKU

F2300620-045MM09D

Số lượng


Giá bán tại shop Hai Bà Trưng Q3

62.000đ / Bó

  • Giao hàng nhanh 2 giờ trong 5km
  • Miễn phí thiệp chúc mừng
  • Đảm bảo hoa tươi trong 3 ngày

Lá Dương Xỉ-Leather Fern Leaf

Công ty có các loại lá như dương xỉ, lá nguyệt quế, lá chanh, lá dong,… Hầu hết các loại lá được trồng trong nhà và phải mất thời gian trên 2 năm mới thu hoạch sản phẩm.
DƯƠNG XỈ
Lá được đóng gói thành bó 20 cành.
Độ bền: từ 2-3 tuần