Bình thủy tinh HF11 12*12*25cm
113.000đ/Bình
Bình thủy tinh HF10 7.5*7.5*26cm
150.000đ/Bình
Bình thủy tinh HF09 26cm
171.000đ/Bình
Bình thủy tinh HF07 12*12*25cm
195.000đ/Bình
Bình thủy tinh HF05 12*12*25cm
149.000đ/Bình
Bình thủy tinh HF01 11.5*11.5*27cm
185.000đ/Bình
Bình thủy tinh HF01 13.5*13.5*16cm
156.000đ/Bình
Bình sứ HF30 12.5*12.5*25cm
146.000đ/Bình
Bình sứ HF29 11.5*11.5*21cm
128.000đ/Bình
Bình sứ HF21 13.5*13.5*25cm
240.000đ/Bình
Bình sứ HF20 12.5*12.5*25cm
264.000đ/Bình
Đất hữu cơ 5dm3
35.000đ/Túi