Hoa Tặng & Hoa Dịch Vụ

Bó Hoa Me Before You
390.000đ/Bó
Giỏ Hoa Yêu Thương Nồng Ấm 531
2.600.000đ/Giỏ
Bình Hoa Ngày Mới An Nhiên 516
1.350.000đ/Bình
Bó Hoa Yêu Thương Trân Quý 494
1.350.000đ/Bó
Bó Hoa Yêu Thương Trân Quý 492
1.100.000đ/Bó
Bình Hoa Nắng Ấm Dịu Dàng 477
1.200.000đ/Bình
Bó Hoa Dẫn Lối Yêu Thương 307
1.350.000đ/Bó
Giỏ Hoa Yêu Thương Rực Rỡ 585
1.400.000đ/Giỏ
Bó Hoa Món Quà Hạnh Phúc 211
600.000đ/Bó
Bó Hoa Giọt Nắng Tinh Khôi 056
1.050.000đ/Bó

Hoa Chậu thiết kế

Chậu Hoa Lavender Hạnh Phúc 204
750.000đ/Chậu
Chậu Cây Nguyệt Quế 040
210.000đ/Chậu
Chậu Sứ Hoa Thu Hải Đường 103
270.000đ/Chậu
Chậu Hoa Thiết Kế Tinh Khôi 005
450.000đ/Chậu
Chậu Hoa Lavender Hạnh Phúc 179
270.000đ/Chậu

Lan Hồ Điệp

Lan Hồ Điệp Viên Mãn 094
1.800.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Hồng Phát 089
1.800.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Vạn Hạnh 087
1.800.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Viên Mãn 076
2.500.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thịnh Vượng 037
1.800.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thành Ý 028
2.500.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Vạn Hạnh 052
2.500.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Hồng Phát 039
2.500.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Viên Mãn 006
2.500.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thịnh Vượng 012
2.500.000đ/Chậu

Dâu Tây Hasfarm

Dâu Tây Hasfarm 500gr
210.000đ/Hộp
Combo Món Quà Yêu Thương 030
740.000đ/Chậu
Combo Món Quà Yêu Thương 029
600.000đ/Combo
Combo Món Quà Yêu Thương 027
750.000đ/Combo
Combo Món Quà Yêu Thương 026
350.000đ/Combo
Combo Món Quà Yêu Thương 024
1.550.000đ/Combo
Combo Món Quà Yêu Thương 022
510.000đ/Combo
Combo Món Quà Yêu Thương 020
420.000đ/Combo
Combo Món Quà Yêu Thương 018
860.000đ/Combo
Combo Món Quà Yêu Thương 016
700.000đ/Combo

Hoa Chúc Mừng

Kệ Hoa Chúc Mừng 007
3.400.000đ/Kệ
Kệ Hoa Chúc Mừng 021
3.000.000đ/Kệ
Kệ Hoa Chúc Mừng 030
2.350.000đ/Kệ
Kệ Hoa Chúc Mừng 029
1.500.000đ/Chậu
Kệ Hoa Chúc Mừng 028
2.500.000đ/Kệ

Hoa Chia Buồn

Hoa Xinh Giá Tốt

Bó Hoa Me Before You
390.000đ/Bó
Bó Hoa Hạnh Phúc 232
250.000đ/Bó
Bó Hoa Món Quà Hạnh Phúc 354
450.000đ/Bó
Bó Hoa Trân Quý 281
430.000đ/Bó
Bó Hoa Thanh Xuân 237
250.000đ/Bó
Bó Hoa Yêu Thương 230
300.000đ/Bó
Bó Hoa Yêu Thương 226
300.000đ/Bó
Bó Hoa Tinh Khôi 034
300.000đ/Bó

Cây Xanh

Chậu Cây Thiết Kế Mát Xanh 019
1.050.000đ/Chậu
Chậu Cây Nguyệt Quế 040
210.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Hồng Hạc 012
490.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Đa Đại Phúc 024
250.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Đế Vương 026
250.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Cung Đàn Vàng 020
400.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Trầu Bà 008
250.000đ/Chậu

E-Gift Voucher

Hoa Chậu

Thùng Hoa Cúc Trung (Mix)
543.000đ/Thùng
Thùng Hoa Cúc Lớn
564.000đ/Thùng
Thùng Hoa Sống Đời Trung Kép Mix
771.000đ/Thùng
Thùng Hoa Hồng Trung Mix
991.000đ/Thùng
Thùng Hoa Hồng Môn Trung
1.312.000đ/Thùng

Hoa Cắt Cành

Combo 10 Bó Hoa Cúc Nhánh Mix
500.000đ/Combo
Combo 10 Bó Hoa Cúc Lưới Mix
1.140.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Cúc Magnum Trắng
650.000đ/Combo

Cánh Đồng Hoa

Bó Hoa The Dreamers 442
190.000đ/Bó
Bó Hoa The Dreamers 448
250.000đ/Bó
Bó Hoa The Dreamers 447
240.000đ/Bó
Bó Hoa The Dreamers 446
200.000đ/Bó
Bó Hoa The Dreamers 445
240.000đ/Bó

Phụ Liệu Hoa