Lan Hồ Điệp

Lan Hồ Điệp Viên Mãn 094
2.050.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Hồng Phát 089
2.050.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Vạn Hạnh 087
2.050.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Viên Mãn 076
2.850.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thịnh Vượng 037
2.050.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thành Ý 028
2.850.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Vạn Hạnh 052
2.850.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Hồng Phát 039
2.850.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Hồng Phát 032
2.850.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Hồng Phát 031
2.050.000đ/Chậu

Hoa Chậu thiết kế

Combo Món Quà Yêu Thương 004
600.000đ/Combo
Chậu Hoa Thiết Kế Tinh Khôi 005
450.000đ/Chậu
Chậu Hoa Lavender Hạnh Phúc 179
270.000đ/Giỏ
Chậu Hoa Thiết Kế Sắc Xuân 004
950.000đ/Chậu

Dâu Tây Hasfarm

Dâu Tây Hasfarm 500gr
210.000đ/Hộp
Combo Món Quà Yêu Thương 004
600.000đ/Combo
Combo Món Quà Yêu Thương 020
420.000đ/Combo
Combo Món Quà Yêu Thương 111
480.000đ/Combo
Combo Món Quà Yêu Thương 027
750.000đ/Combo
Combo Món Quà Yêu Thương 026
350.000đ/Combo
Combo Món Quà Yêu Thương 025
420.000đ/Combo
Combo Món Quà Yêu Thương 024
1.550.000đ/Combo
Combo Món Quà Yêu Thương 023
1.550.000đ/Combo
Combo Món Quà Yêu Thương 022
510.000đ/Combo

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3

Combo Món Quà Yêu Thương 004
600.000đ/Combo
Bó Hoa Yêu Thương Nồng Ấm 020
1.000.000đ/Bó
Bình Hoa Yêu Thương Rực Rỡ 549
2.500.000đ/Bình
Giỏ Hoa Yêu Thương Rực Rỡ 547
1.700.000đ/Giỏ
Combo Món Quà Yêu Thương 020
420.000đ/Combo

Hoa Chúc Mừng

Kệ Hoa Chúc Mừng 007
3.400.000đ/Kệ
Kệ Hoa Chúc Mừng 034
2.300.000đ/Kệ
Kệ Hoa Chúc Mừng 033
2.350.000đ/Kệ
Kệ Hoa Chúc Mừng 032
1.850.000đ/Kệ
Kệ Hoa Chúc Mừng 031
1.500.000đ/Kệ

Hoa Chia Buồn

Hoa Xinh Giá Tốt

Bó Hoa Yêu Thương 230
350.000đ/Bó
Bó Hoa Món Quà Hạnh Phúc 354
450.000đ/Bó
Bó Hoa Trân Quý 281
430.000đ/Bó
Bó Hoa Thanh Xuân 239
200.000đ/Bó

Cây Xanh

Chậu Sứ Cây Môn Rồng Đỏ 019
300.000đ/Chậu
Chậu Cây Thiết Kế Đồng Xanh 023
1.150.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Đuôi Công 008
250.000đ/Chậu

Phụ Liệu Hoa

Đất hữu cơ 5dm3
35.000đ/Túi

Hoa Chậu

Thùng Hoa Cúc Trung (Mix)
597.000đ/Thùng
Thùng Hoa Cúc Lớn
668.000đ/Thùng
Thùng Hoa Đồng Tiền Mix
881.000đ/Thùng
Thùng Hoa Cẩm Tú Cầu Lớn
1.054.000đ/Thùng
Thùng Hoa Cúc Lớn Mix
668.000đ/Thùng
Thùng Hoa Hồng Trung Mix
1.244.000đ/Thùng
Thùng Hoa Hồng Môn Trung
1.312.000đ/Thùng

Hoa Cắt Cành

Combo 10 Bó Hoa Cúc Nhánh Mix
500.000đ/Combo
Combo 10 Bó Hoa Cúc Lưới Mix
1.140.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Cúc Magnum Trắng
650.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Cúc Magnum Vàng
650.000đ/Combo

Hoa Cắt Cành

Combo 10 Bó Hoa Cúc Nhánh Mix
500.000đ/Combo
Combo 10 Bó Hoa Cúc Lưới Mix
1.140.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Cúc Magnum Trắng
650.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Cúc Magnum Vàng
650.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Lily Kép Hồng
1.395.000đ/Combo
Combo 10 Bó Hoa Cúc Rossi Mix
720.000đ/Combo
Combo 10 Bó Hoa Cúc Calimero Mix
480.000đ/Combo