Thùng Hoa Cúc Lớn (Vàng)
636.000đ/Thùng
Chậu giấy gói Hoa Cúc trung 065
120.000đ/Chậu
Chậu Hoa Cúc Mini  - Yellow
31.000đ/Chậu
Chậu Hoa Cúc lớn  - Yellow
78.000đ/Chậu