Combo Happy Family
450.000đ/Combo
Thùng Hoa Cúc Trung (Mix)
612.000đ/Thùng
Thùng Hoa Cúc Lớn (Vàng)
617.000đ/Thùng
Chậu Giấy Gói Hoa Cúc Trung 046
120.000đ/Chậu
Chậu Giấy Gói Hoa Cúc Trung 044
120.000đ/Chậu
Chậu Hoa Cúc Mini  - Yellow
35.000đ/Chậu
Chậu Hoa Cúc lớn  - Yellow
75.000đ/Chậu
-5%
Chậu Hoa Thiết Kế Nắng Ấm 043
520.000đ/Chậu550.000đ