-10%
Chậu Hoa Hoa Hồng Lớn Infinity Jin
103.500đ/Chậu115.000đ
-10%
Chậu Hoa Hồng môn (2 cây) Sucess Red
103.500đ/Chậu115.000đ
-10%
Chậu Cây Trạng Nguyên Trung Scandic
63.000đ/Chậu70.000đ
-10%
Chậu Hoa Râm Bụt Boreas Yellow
63.000đ/Chậu70.000đ
-10%
Chậu Hoa Đồng Tiền Hallowen Mix 2
54.000đ/Chậu60.000đ
-10%
Chậu Hoa Cúc lớn Energy Time
63.000đ/Chậu70.000đ
-10%
Chậu Hoa Cúc lớn Breeze-Velvet
63.000đ/Chậu70.000đ
-10%
Chậu Hoa Râm Bụt Apollo
63.000đ/Chậu70.000đ
-10%
Chậu Hoa Bâng Khuâng Serenita White
42.300đ/Chậu47.000đ
-10%
Chậu cây xanh - Cactus 3
28.800đ/Chậu32.000đ
-10%
Chậu cây xanh - Cactus 2
28.800đ/Chậu32.000đ
-10%
Chậu cây xanh - Sen đá Wine Gourd
28.800đ/Chậu32.000đ
-10%
Chậu cây xanh - Sen đá 5
28.800đ/Chậu32.000đ
-10%
Chậu cây xanh - Sen đá 4
28.800đ/Chậu32.000đ
-10%
Chậu cây xanh - Sen đá 3
28.800đ/Chậu32.000đ
-10%
Chậu cây xanh - Sen đá 2
28.800đ/Chậu32.000đ
-10%
Chậu cây xanh - Sen đá Green Heart
28.800đ/Chậu32.000đ