Combo Phúc Lộc Thọ
680.000đ/Chậu
-20%
Chậu Sứ Cây Lan Ý 064
280.000đ/Chậu350.000đ
-13%
Chậu giấy gói Hoa Cúc trung 065
130.000đ/Chậu150.000đ
-10%
Chậu sứ Hoa Sống Đời 066
180.000đ/Chậu200.000đ
-13%
Chậu giấy gói Hoa Cúc trung 067
130.000đ/Chậu150.000đ
-14%
Chậu giấy gói hoa Cẩm Tú Cầu 068
190.000đ/Chậu220.000đ
-13%
Chậu Hoa Thiết Kế Chân Thành 065
280.000đ/Chậu320.000đ
-9%
Chậu Hoa Thiết Kế Trường Thọ 064
350.000đ/Chậu385.000đ
-16%
Chậu Hoa Thiết Kế Yêu Thương 053
420.000đ/Chậu500.000đ
-10%
Chậu Hoa Thiết Kế Trường Thọ 054
360.000đ/Giỏ400.000đ