Chậu Cây Thiết Kế Nồng Ấm 019
1.050.000đ/Chậu
Chậu Hoa Thiết Kế Diệu Kỳ 094
450.000đ/Chậu
Chậu Hoa Thiết Kế Diệu Kỳ 093
650.000đ/Chậu
Chậu sứ Hoa Sống Đời 066
250.000đ/Chậu
Chậu Giấy Gói Hoa Hồng Môn 039
240.000đ/Chậu
Chậu Giấy Gói Hoa Cúc Trung 045
150.000đ/Chậu
Chậu Hoa Thiết Kế Nắng Ấm 043
830.000đ/Chậu
Chậu Giấy Gói Hoa Calla Lily 082
220.000đ/Chậu
Thùng Hoa Hồng Trung Mix
1.112.000đ/Thùng
Chậu Cây Hồng Môn Trung Mix
142.000đ/Chậu
Chậu Hoa Cúc Lớn Mix
80.000đ/Chậu
Chậu Hoa Cúc Trung Mix
67.000đ/Chậu
Thùng Hoa Cúc Lớn Mix
652.000đ/Thùng
Thùng Hoa Sống Đời Trung Kép Mix
903.000đ/Thùng
Thùng Hoa Hồng Môn Trung
1.300.000đ/Thùng
Thùng Hoa Cúc Trung (Mix)
749.000đ/Thùng