Hồng Môn Đón Lộc Đầu Năm 114
1.900.000đ/Chậu
-17%
Chậu Cây Thiết Kế Trong Lành 101
290.000đ/Chậu350.000đ
Chậu Sứ Cây Đế Vương 026
200.000đ/Chậu
Chậu Sứ Bàng Singapore 025
200.000đ/Chậu
-14%
Chậu Hoa Thiết Kế  Chân Thành 105
300.000đ/Chậu350.000đ
Chậu Giấy Gói Hoa Calla Lily 082
200.000đ/Chậu
Chậu Hoa Thiết Kế Diệu Kỳ 094
400.000đ/Chậu
Chậu Hoa Thiết Kế Diệu Kỳ 093
590.000đ/Chậu
Thùng Hoa Cúc Lớn (Vàng)
636.000đ/Thùng
Chậu giấy gói Hoa Cúc trung 065
120.000đ/Chậu
Chậu Giấy Gói Hoa Hồng 038
180.000đ/Chậu
Chậu Cây Xanh - Lan Ý
75.000đ/Chậu