Combo Tết Tài Lộc 003
4.350.000đ/Combo
Combo Tết Tài Lộc 002
3.500.000đ/Bộ
Hồng Môn Đón Lộc Đầu Xuân 119
1.900.000đ/Chậu
Hồng Môn Đón Lộc Đầu Xuân 118
1.600.000đ/Chậu
Hồng Môn Đón Lộc Đầu Năm 114
1.900.000đ/Chậu
Chậu Giấy Gói Hoa Calla Lily 082
200.000đ/Chậu
Chậu Hoa Thiết Kế Sắc Xuân 068
900.000đ/Chậu
Chậu Hoa Thiết Kế Sắc Xuân 077
500.000đ/Chậu
Chậu Hoa Thiết Kế Diệu Kỳ 094
400.000đ/Chậu
Chậu Hoa Thiết Kế Diệu Kỳ 093
590.000đ/Chậu
-14%
Chậu Hoa Thiết Kế  Chân Thành 105
300.000đ/Chậu350.000đ
-17%
Chậu Cây Thiết Kế Trong Lành 101
290.000đ/Chậu350.000đ
-5%
Chậu Hoa Thiết Kế Nắng Ấm 043
520.000đ/Chậu550.000đ
Combo Tết Tài Lộc 001
2.350.000đ/Bộ