Thùng Hoa Hồng Môn Trung
1.312.000đ/Thùng
Thùng Hoa Cúc Trung (Mix)
543.000đ/Thùng
Thùng Hoa Cúc Lớn
564.000đ/Thùng
Thùng Hoa Hồng Trung Mix
991.000đ/Thùng
Thùng Hoa Sống Đời Trung Kép Mix
771.000đ/Thùng