Hồng Môn Đón Lộc May Mắn
780.000đ/Chậu
Chậu Giấy Gói Hoa Hồng Môn 040
150.000đ/Chậu
Chậu Giấy Gói Hoa Hồng Môn 039
150.000đ/Chậu
Chậu Hoa Hồng Môn Trung - Red
105.000đ/Chậu