Chậu Giấy Gói  Hoa Thu Hải Đường 079
150.000đ/Chậu
Chậu Hoa Thu Hải Đường - Red
70.000đ/Chậu