Combo 10 Bó Hoa Cúc Lưới Mix
1.140.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Cúc Magnum Trắng
650.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Cúc Magnum Vàng
650.000đ/Combo
Combo 10 Bó Hoa Cúc Lưới Vàng
1.140.000đ/Combo