Hoa Green Wicky-Kiwi Mellow
75.000đ/Bó
Hoa Thủy Tiên-Alstroemeria Clear
100.000đ/Bó
Lá Dương Xỉ-Leather Fern Leaf
62.000đ/Bó
Lá Chanh-Ruscus
60.000đ/Bó
Hoa Calimero Cream
50.000đ/Bó
Hoa Calimero Purple
50.000đ/Bó
Hoa Thủy Tiên-Alstroemeria Disco
100.000đ/Bó
Hoa Thủy Tiên-Alstroemeria Isis
100.000đ/Bó
Hoa Thủy Tiên-Alstroemeria Cocktail
100.000đ/Bó
Hoa Calimero Snow (Snocatec)
50.000đ/Bó
Hoa Lily Ori Serrano
225.000đ/Bó
Hoa Lily Ori Alerta
225.000đ/Bó
Hoa Lily Ori Marlon
225.000đ/Bó
Hoa Cúc Đơn St.Chrys Momoko
95.000đ/Bó
Hoa Cúc Đơn St.Chrys Anatasia White
95.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Candy Avalanche Premium
130.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Baby Love Premium
130.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Solair Premium
130.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Peach Avalanche Premium
130.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Avalanche Premium
130.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Sweet Avalanche Premium
130.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Red Naomi Premium
185.000đ/Bó
Hoa Cúc Nhánh Sp.Chrys Chelo
45.000đ/Bó