Hoa Hồng-Rose Candy Avalanche Premium
130.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Baby Love Premium
130.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Solair Premium
130.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Peach Avalanche Premium
130.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Avalanche Premium
130.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Sweet Avalanche Premium
130.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Red Naomi Premium
185.000đ/Bó