Hoa Tặng & Hoa Dịch Vụ

Bình Hoa Ngày Mới An Nhiên 328
1.850.000đ/Bình
Bình Hoa Tình Cảm Trân Quý 325
1.500.000đ/Chậu
Bó Hoa Dẫn Lối Yêu Thương 307
1.250.000đ/Bó
Bó Hoa Tình Cảm Chân Thành 301
1.500.000đ/Bó
Giỏ Hoa Dẫn Lối Yêu Thương 314
1.050.000đ/Giỏ
Combo Món Quà Yêu Thương
790.000đ/Combo

Hoa Chậu thiết kế

Combo Món Quà Yêu Thương
790.000đ/Combo
Chậu Sứ Cây Đế Vương 026
200.000đ/Chậu

Lan Hồ Điệp

Lan Hồ Điệp Thành Ý 054
3.200.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Vạn Hạnh 052
2.500.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thịnh Vượng 055
3.550.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thành Ý 040
1.250.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thịnh Vượng 038
2.850.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Viên Mãn 036
3.200.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Hồng Phát 032
2.500.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Hồng Phát 031
1.800.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Vạn Hạnh 003
2.450.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thịnh Vượng 012
2.500.000đ/Chậu

Hoa Cắt Cành

Hoa Hồng-Rose Avalanche Premium
170.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Red Naomi Premium
247.000đ/Bó
Hoa Cúc Rossi-Sunny
68.000đ/Bó
Hoa Cúc Rossi-Pink
68.000đ/Bó