-2%
Lan Hồ Điệp Vạn Hạnh 052
2.450.000đ/Chậu2.500.000đ
-2%
Lan Hồ Điệp Hồng Phát 050
2.450.000đ/Chậu2.500.000đ