Chậu Sứ Cây Trầu Bà 008
250.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Lan Ý 007
250.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Môn Rồng Đỏ 019
300.000đ/Chậu
Chậu Cây Thiết Kế Đồng Xanh 023
1.150.000đ/Chậu
Chậu Cây Thiết Kế Nồng Ấm 019
1.050.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Đa Đại Phúc 024
250.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Đế Vương 026
250.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Bàng Singapore 025
250.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Đa Cẩm Thạch 028
250.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Thiên Thanh 029
300.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Cung Đàn Vàng 020
400.000đ/Chậu
Chậu Sứ Cây Violet Châu Phi 014
250.000đ/Chậu
Combo Green & Berry 005
660.000đ/Combo