Bó Hoa Lily Vàng (5 Cành)
210.000đ/Bó
Bó Hoa Lily Trắng (5 Cành)
210.000đ/Bó
Bó Hoa Lily Hồng (5 Cành)
210.000đ/Bó
Combo 10 Bó Hoa Cúc Nhánh Mix
500.000đ/Combo
Combo 10 Bó Hoa Cúc Lưới Mix
1.140.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Cúc Magnum Trắng
650.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Cúc Magnum Vàng
650.000đ/Combo
Combo 10 Bó Hoa Cúc Rossi Mix
720.000đ/Combo
Combo 10 Bó Hoa Cúc Calimero Mix
480.000đ/Combo
Combo 10 Bó Hoa Cúc Nhánh Vàng
550.000đ/Combo
Combo 10 Bó Hoa Cúc Lưới Vàng
1.140.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Lily Kép Hồng
930.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Lily Vàng
1.050.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Lily Hồng
1.050.000đ/Combo