Lá Chanh-Ruscus
60.000đ/Bó
Hoa Calimero Cream
50.000đ/Bó
Hoa Lily Ori Alerta
225.000đ/Bó
Hoa Lily Ori Marlon
225.000đ/Bó