Combo 05 Bó Hoa Cúc Nhánh Vàng
275.000đ/Chậu
Hoa Cúc Mẫu Đơn Nhuộm Mono
175.000đ/Bó
Hoa Cúc Đơn Magnum Nhuộm Mono
200.000đ/Bó
Combo 02 Bó Hoa Cúc Mẫu Đơn Mix
350.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Cúc Rossi Mix
385.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Cúc Calimero Mix
275.000đ/Chậu
Chậu Cây Hồng Môn Trung Mix
142.000đ/Chậu
Chậu Hoa Cúc Lớn Mix
80.000đ/Chậu
Chậu Hoa Cúc Trung Mix
67.000đ/Chậu
Thùng Hoa Cúc Lớn Mix
652.000đ/Thùng
Thùng Hoa Sống Đời Trung Kép Mix
903.000đ/Thùng
Thùng Hoa Hồng Môn Trung
1.300.000đ/Thùng
Thùng Hoa Cúc Trung (Mix)
749.000đ/Thùng