Combo Green & Berry 005
660.000đ/Combo
Chậu Cây Thiết Kế Nồng Ấm 019
1.050.000đ/Chậu
Chậu Hoa Thiết Kế Diệu Kỳ 093
650.000đ/Chậu
Chậu sứ Hoa Sống Đời 066
250.000đ/Chậu
Chậu Giấy Gói Hoa Hồng Môn 039
240.000đ/Chậu
Chậu Giấy Gói Hoa Cúc Trung 045
150.000đ/Chậu
Chậu Hoa Thiết Kế Nắng Ấm 043
825.000đ/Chậu
Chậu Hoa Thiết Kế Diệu Kỳ 094
450.000đ/Chậu
Thùng Hoa Hồng Trung Mix
1.332.000đ/Thùng
Thùng Hoa Cúc Trung (Mix)
749.000đ/Thùng
Thùng Hoa Cúc Lớn Mix
700.000đ/Thùng
Thùng Hoa Sống Đời Trung Kép Mix
903.000đ/Thùng
Thùng Hoa Hồng Môn Trung
1.300.000đ/Thùng