Thùng Hoa Hồng Môn Trung
1.312.000đ/Thùng
Thùng Hoa Cúc Trung (Mix)
597.000đ/Thùng
Thùng Hoa Cúc Lớn
668.000đ/Thùng
Thùng Hoa Đồng Tiền Mix
881.000đ/Thùng
Thùng Hoa Cẩm Tú Cầu Lớn
1.054.000đ/Thùng
Thùng Hoa Cúc Lớn Mix
668.000đ/Thùng
Thùng Hoa Hồng Trung Mix
1.244.000đ/Thùng