Hoa Hồng-Rose Red Naomi Premium
156.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Solair Premium
118.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Baby Love Premium
118.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Avalanche Premium
118.000đ/Bó
Hoa Cúc Nhánh Sp.Chrys Chelo
34.000đ/Bó
Hoa Cúc Nhánh Sp.Chrys Chic
34.000đ/Bó
Hoa Calimero Purple
40.000đ/Bó
Hoa Calimero Cream
40.000đ/Bó
Hoa Calimero Snow (Snocatec)
40.000đ/Bó
Hoa Lily Ori Alerta
185.000đ/Bó
Hoa Lily Ori Marlon
215.000đ/Bó
Hoa Lily Ori Serrano
185.000đ/Bó
Lá Chanh-Ruscus
64.000đ/Bó
Hoa Green Wicky-Kiwi Mellow
50.000đ/Bó