Combo 05 Bó Hoa Cúc Nhánh Vàng
275.000đ/Chậu
Hoa Cúc Mẫu Đơn Nhuộm Mono
175.000đ/Bó
Hoa Cúc Đơn Magnum Nhuộm Mono
200.000đ/Bó
Combo 02 Bó Hoa Cúc Mẫu Đơn Mix
350.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Cúc Lưới Vàng
570.000đ/Chậu
Combo 05 Bó Hoa Cúc Rossi Mix
385.000đ/Combo
Combo 05 Bó Hoa Cúc Calimero Mix
275.000đ/Chậu
Hoa Hồng-Rose Avalanche Premium
150.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Penny Lane Premium
150.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Red Naomi Premium
210.000đ/Bó