Hoa Hồng-Rose Red Naomi Premium
247.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Avalanche Premium
170.000đ/Bó
Hoa Cúc Nhánh Sp.Chrys Chelo
50.000đ/Bó
Hoa Cúc Nhánh Sp.Chrys Chic
50.000đ/Bó
Hoa Cúc Rossi-Sunny
68.000đ/Bó
Hoa Cúc Rossi-Pink
68.000đ/Bó
Hoa Cúc Rossi White
68.000đ/Bó
Hoa Hồng-Rose Penny Lane Premium
170.000đ/Bó
Hoa Cúc Đơn St.Chrys P.P.Golden
125.000đ/Bó
Hoa Cúc Nhánh Sp.Chrys Strike
50.000đ/Bó